Pups

Via de besloten pagina van Facebook zullen we aangesloten leden zo goed mogelijk op de hoogte houden van nesten die geboren zijn. Uiteraard zijn wij daarbij afhankelijk van de informatie en foto’s die we van de fokkers krijgen. Wilt U eerder weten of er iets in de planning zit? Aarzel niet contact op te nemen met info@vriendenvandevastgotaspets.nl. Vaak is de vereniging wel op de hoogte van waar er serieuze plannen zijn.

Vrienden van de Västgötaspets ontvangt graag belangstellenden voor een vrijblijvend bezoek. En juist als er (nog) geen pups zijn kan zo’n bezoek informatief en verhelderend zijn. Een aantal aangesloten fokkers hecht grote waarde aan aanbevelingen die door andere Vrienden gegeven worden en in een aantal gevallen zal de wachttijd voor een Västgötaspets pup daarmee verkort kunnen worden. Omdat er in een aantal landen weinig gefokt wordt kan de wachttijd vrij lang zijn als de aspirant pupkoper uitsluitend zijn blik richt op het land waar hij/zij woont. Het bestuur adviseert U daarom in overweging te nemen of de pup in uw geval ook uit een buitenland mag komen.

Het bestuur van de Vereniging kan U in veel gevallen op weg helpen en bijvoorbeeld een positief advies omtrent een belangstellende uitbrengen maar zal nooit garanties kunnen geven. De fokker bepaalt uiteindelijk of de pup U gegund wordt. De fokker bepaalt zijn eigen prijs. De fokker is verantwoordelijk dat het welzijn van de moederhond en de pups alsook het welzijn van de vaderhond in orde is. De fokker wordt geacht kopieën van stambomen, gezondheidsuitslagen of showresultaten te kunnen tonen. De fokker is tevens verantwoordelijk om de (fok)regels in zijn eigen land na te leven.

De aspirant pupkoper is zelf verantwoordelijk dat hij/zij juiste en complete informatie verstrekt aan de fokker over wensen en toekomstverwachtingen omtrent de aan te schaffen Västgötaspets. Ook legt de vereniging de verantwoordelijkheid bij de aspirant pupkoper als het gaat om te controleren of de pups gefokt zijn volgens welzijns en fokregels van het land van herkomst. Een aantal zaken waardoor U kan beoordelen met een betrouwbare en gepassioneerde fokker te maken te hebben vindt U op de pagina: Hoe herken ik een goede fokker!

Mocht U na uw contact met de fokker twijfels hebben of U met een betrouwbare fokker te maken heeft meldt U dit graag bij de vereniging.
Mocht U na contact met de fokker met vragen blijven zitten mag U uiteraard de vereniging benaderen.