Lidmaatschap

Word nu lid!

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van datzelfde jaar. Opzeggen kan per post of email naar de secretaris/ledenadministratie uiterlijk 30 november van het lopende jaar in principe ingaande het eerstkomende jaar 1 januari. Opzegging kan met ingang van elke gewenste datum doch lidmaatschapsgeld voor een lopend jaar wordt niet gerestitueerd.

Contributie: tenminste € 15,00 per jaar op eigen initiatief te betalen per bank, uiterlijk bijgeschreven 1 februari van het contributiejaar. Inschrijfgeld voor eerste keer lidmaatschap: € 5,00. Gezinsleden: tenminste € 10,00 per jaar zonder inschrijfgeld op eigen initiatief te betalen per bank, uiterlijk bijgeschreven 1 februari van het contributiejaar. Gezinsleden zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres als het “hoofdlid”.
Jeugdleden: tenminste € 10,00 per jaar zonder inschrijfgeld op eigen initiatief te betalen per bank, uiterlijk bijgeschreven 1 februari van het contributiejaar. Jeugdleden zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres als het “hoofdlid”.

Leden zullen eerst toetreden als aspirant-lid (zonder stemrecht en zonder op het beveiligde deel van de website te kunnen) voor een periode van maximaal 2 maanden. Wanneer binnen vier weken na vermelding van de naam met woonplaats op de besloten Facebookpagina geen bezwaren worden ingediend betreffende aspirant leden worden zij automatisch opgenomen in het ledenbestand.

Toegelaten leden worden toegevoegd bij de besloten Facebookpagina en krijgen inzage in het besloten deel van de website.

Meld je nu aan als lid of betaal je contributie voor 2024.