Doelstellingen

Doelstellingen Vereniging Vrienden van de Västgötaspets:

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Västgötaspets (Zweedse Herder) in Nederland en in het buitenland.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het onderhouden van contacten met eigenaren en/of rasgeïnterresseerden van het ras Västgötaspets in binnen en buitenland
  2. Het regelmatig organiseren van gezellige wandelingen of gezellige of leerzame activiteiten; of het voor het voetlicht brengen van gezellige wandelingen of gezellige of leerzame activiteiten georganiseerd door derden.
  3. Het geven van voorlichting over aankoop, het houden, het verzorgen, het fokken en opvoeden van de Västgötaspets. Hierbij tevens het informeren van belangstellende leden aangaande nieuwe ontwikkelingen op gebied van gezondheid, omgang of fokkerij.
  4. Het in contact brengen van rasgeïnteresseerden met raskenners of fokkers.
  5. Het met de leden opvangen van Västgötaspets die wegens ziekte, vakantie of gezondheid van de eigenaar voor korte of langere tijd niet bij hun eigenaar kunnen verblijven; en of behulpzaam zijn bij herplaatsing.
  6. Het verkennen van een mogelijkheid om een Rescue Fonds tot stand te brengen zodat geld geen belemmering zal zijn om Västgötaspets die in een asiel terecht zijn gekomen naar een passend herplaatsadres, binnen of buiten deze vereniging kunnen verhuizen.
  7. Het onderhouden van contact met de Scandia (Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen) om daar in de toekomst wellicht bij aan te kunnen sluiten
  8. Het onderhouden van contact met de Västgötaspets Vereniging Nederland (VVN)
  9. Het onderhouden van contacten met buitenlandse eigenaren van Västgötaspets en of Västgötaspets rasverenigingen
  10. De instandhouding en verbetering van het ras Västgötaspets
  11. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras. In het bijzonder door middel van het opstellen van een Rasspecifiek Fokreglement waarbij het huidige Rasspecifieke Fokreglement (de dato juni 2016) wat bij de Raad van Beheer ligt, vooralsnog als uitgangspunt genomen kan worden.